Zelené střechy - funkce a působení zelených střech aneb proč si pořídit zelenou střechu?

Zelené střechy nám poskytují řadu velmi užitečných funkcí, které ani dnešní technicky vyspělá doba a materiály nedokáží nahradit. 

Je velká škoda, že i přesto, že tyto výhody, které jsou všeobecně známé a odborná veřejnost o nich dávno ví, se zelené střechy u novostaveb v naší zemi vyskytují jen zřídka a projektují se stále v malém množství. 

Zelené střechy mají oproti klasickým střešním krytinám tyto výhody

1) Urbanistická a krajinná funkce 

 • Zlepšují vzhled a kvalitu našeho životního prostředí. 
 • Při zachování stávajících obytných ploch vytvářejí nové životní a obytné prostory. 
 • Zpříjemňují obytné i pracovní prostředí. 
 • Napomáhají zachovávání přírodní diverzity i v urbanizovaných aglomeracích. 
 • Umožňují zachovat přírodu tam, kde její životní prostor zabraly stavby. 

2) Ekologické funkce 

 • Čistí ovzduší. Rostliny produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, filtrují prach a absorbují aerosoly v ovzduší. Rostliny vážou také těžké kovy. 
 • Ochlazováním povrchu střešních plášťů omezují víření prachu vlivem omezení vertikálních proudů vzduchu vyvolaných ohříváním povrchů střechy. 
 • Regulují vlhkost. Za vlhkého počasí voda zůstává v rostlinách a v substrátu. V suchých dnech se následně pozvolna vypařuje do ovzduší a zvyšuje tak jeho vlhkost. 
 • Zelené střech zásadním způsobem regulují odtokové poměry srážkové vody. 
 • Zadržování vody může dosáhnout 42 až 85 % z celkového ročního množství srážkové vody. Zpomalením odtoku vody umožňují použití menších dimenzí odtokového potrubí a tím i ekonomické úspory na kanalizačním systému. 

3) Ekonomické a ochranné funkce 

 • Chrání střešní konstrukce a výrazně tak prodlužují jejich životnost. 
 • Snižují nebezpečí mechanického poškození hydroizolace v důsledku vnějších vlivů 
 • Chrání proti sání větru. 
 • Zabraňují šíření ohně vzduchem a jsou ochranou proti sálajícímu teplu. 
 • Zlepšují izolaci proti hluku a kročejové neprůzvučnosti. 
 • Poskytuje tepelnou ochranu v zimě i v létě. 
 • Zvyšují image majitele a uživatele nemovitosti jako člověka jednajícího odpovědně, myslícího na budoucnost se smyslem pro zachování kvalitního a zdravého životního prostředí. 

Nevýhody zelených střech

 • Oproti klasickým technickým řešení je pořízení zelených střech o něco dražší, ale v celkovém důsledku se náklady vrátí. 
 • Realizaci a projektování musí dělat kvalifikované osoby s dostatečnými praktickými znalostmi, tzn. nemůže to projektovat a realizovat každý. 
 • Se zelenou střechou pravděpodobně naštvete souseda, který vám bude závidět.